Tvoja prava, naša sloboda

(novembar, decembar 2014) Sindikat medija Crne Gore u saradnji sa Institutom za medije i uz pokroviteljstvo Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, uspješno je realizovao projekat sa ciljem da upozna članstvo i sve zaposlene u medijima o bitnim odredbama i pitanjima iz oblasti sindikalizma i zaštite prava iz radnih odnosa. 
U okviru projekta je realizovana serija seminara koji su održani u prostorijama Instituta za medije, a predavači su bili predstavnici iz Unije slobodnih sindikata, Inspekcije rada i Sindikata medija. Seminarima koji su prevashodno namjenjeni članovima Sindikata medija, zaposlenima u medijima i studentima novinarstva prisustvovali su i studenti Fakulteta političkih nauka, Odsjeka za novinarstvo.

Projekt “Learn Your Rights to Defend Media Freedom” uradjen je uz finansijsku podršku Ambasade SAD u Crnoj Gori i usmjeren je na jačanje kapaciteta Sindikata medija i podizanje svijesti o značaju sindikalnog organizovanja u toj djelatnosti. Veoma je značajna i edukativna funkcija ovog seminara, jer kako kažu u Sindikatu medija „Ako ne znamo koja su nam prava ne možemo ih adekvatno ni štititi i uvjek ćemo biti lake mete.

"Tvoja prava, naša sloboda. Uključi se"

Partnerstvo za razvoj medija Jugoistocne Evrope 

(12. februar 2014) Osam članica mreže SEENPM, koja okuplja medijske organizacije iz jugoistočne Evrope, zajedno s krovnom organizacijom iz Budimpešte, počeli su realizaciju projekta „Partnerstvo za razvoj medija Jugoistočne Evrope“, koji podržava razvoj nezavisnih i odgovornih medija u zemljama zapadnog Balkana (decembar 2013 – decembar 2017).

Centar za nezavisno novinarstvo (Rumunija) je međunarodni koordinator ovog projekta čiji je cilj da ojača sposobnost medijskih organizacija i medija, a u namjeri da  utiče na poboljšanje radnih uslova i obrazovnih sposobnosti novinara, te da proširi znanja vezano za znacaj i zagovaranje medijske pismenosti. Projekat ima za cilj da informiše i podstiče edukativne javne rasprave o slobodi izražavanja i posebno o slobodi medija, da  uključi što više zainteresovanih strana koje dotiče ova oblast i obezbijediti ​​građansku podršku reformskim procesima u sektoru medija.

Projekat „Partnerstvo za razvoj medija Jugoistočne Evrope SEE“ provodi konzorcijum  medijskih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bugarske i Rumunije. Medijski stručnjaci s Kosova i Turske takođe će biti uključeni. Projekt ima tri glavne teme kojima se bavi: radni uslovi za novinare, obrazovanje i mediji ( za novinare i za javnosti) i sloboda izražavanja.

"Situacija koja se tice uslova rada novinara pojavljuje se kao jedan od najosjetljivijih i najtezih problema jer se medijsko okruženje razvija i poslovni modeli se mijenjaju. Partnerstvo ima za cilj dovođenje novih zainteresovanih strana na javnu raspravu vezano za slobodu i nezavisnost medija i na stvaranje sinergije između medija i tih aktera,  kao što su sindikati, organizacije koje se bave slobodom izražavanja, učitelji, roditelji, političari, glumci itd ", izjavila je Ioana Avădani , izvršna direktorica  Centra za nezavisno novinarstvo iz Bukurešta i koordinator projekta Partnerstvo za razvoj medija Jugoistočne Evrope.“

Aktivnosti projekta uključuju istraživanje kojim bi se identifikovala "pitanja" koje treba riješiti u svakoj IPA zemlji; trening koji ima za cilj da ponudi učesnicima potrebna znanja, vještine i razvoj stavova kako bi se dodatno uključili u zagovaračke akcije; zagovaračke radnje koje se obavljaju u skladu s najvažnijim smjerovima utvrđenim na nacionalnim radionicama, analiza i upoređivanje, kao i  koordinacija  djelovanja na zajedničkim principima između pet zemalja IPA uključenih u projekat. Za te potrebe biće napravljena regionalna politika preporuka koja će biti u skladu sa „vrućim“ temama na evropskom nivou i pogodna za zagovaranje akcija u Briselu.

Članovi SEENPM koji su dio projekta su Albanski medijski institut, Media Centar za medije i razvoj civilnog društva (BiH), Medijske inicijative – udruženje za razvoj medija i promociju profesionalnog novinarstva (BiH), Makedonski institut za medije (Makedonija), Institut za medije Crne Gore Medijski (Crna Gora), Fondacija Medija Centar (Srbija), Medijski i reformski centar Niš (Srbija), Media Centar za razvoj (Bugarska).

Projekat je sufinansiran od strane Evropske komisije, Civil Society Facility, Media Freedom and Accountability Programme, EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI.